Nhìn lại hệ thống đối sách của các chúa Nguyễn với Chân Lạp và Chăm Pa trong quá trình khai phá


Nhìn lại hệ thống đối sách của các chúa Nguyễn với Chân Lạp và Chăm Pa trong quá trình khai phá

nhatbook-Nhìn lại hệ thống đối sách của các chúa Nguyễn với Chân Lạp Va Chăm Pa trong quá trình khai phá-Ngô Minh Oanh-2008

Tác giả:  Ngô Minh Oanh
 Nguồn:  Hội Thảo Triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Tình hình xã hội và phong trào Nông dân ở Việt nam nửa đầu thế kỷ XIX
Đánh giá lại triều Nguyễn: Về một vài di sản của nhà Nguyễn còn tồn tại đến ngày nay
Công cuộc phòng thủ kinh đô Huế dưới triều Nguyễn
Cuộc nhân duyên giữa công nữ Ngọc Vạn với quốc Vương Chân Lạp, đôi điều suy ngẫm
Nguyễn Hoàng và cuộc Nam tiến
Công cuộc khai phá vùng đất Tầm Phong Long
CHÂN LẠP PHONG THỔ KÝ
Diễn trình sự mất nước dưới triều Nguyễn
Chính sách cầu hiền của vua Minh Mệnh
Việt Nam xưa đã thôn tính mấy nước?
Việc sử dụng người Hoa của các chúa Nguyễn trong công cuộc mở đất miền Tây Nam Bộ
LỊCH SỬ NAM TIẾN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
Vấn đề ruộng đất trong chính sách đối nội của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX
Tình hình ngoại giao khó khăn của vua Tự Đức giai đoạn 1868-1880
Tàu Constitution của Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam
Triều Nguyễn với thành tựu khai hoang ở đồng bằng Bắc Bộ nửa đầu thế kỷ 19
Văn hóa chính trị của các chúa Nguyễn trong việc mở mang lãnh thổ Đàng Trong
Tổ chức bộ máy nhà nước ở đàng trong từ 1614 đến cuối thế kỷ XVIII
Tổ chức chính quyền thời các chúa Nguyễn trong quá trình mở rộng đất đai về phương Nam
Nhìn lại sự kiện lập phủ Gia Định năm 1698 và bài học mở cõi của các Chúa Nguyễn

Bình luận