Nhìn lại hệ thống đối sách của các chúa Nguyễn với Chân Lạp và Chăm Pa trong quá trình khai phá


Nhìn lại hệ thống đối sách của các chúa Nguyễn với Chân Lạp và Chăm Pa trong quá trình khai phá

nhatbook-Nhìn lại hệ thống đối sách của các chúa Nguyễn với Chân Lạp Va Chăm Pa trong quá trình khai phá-Ngô Minh Oanh-2008

Tác giả:  Ngô Minh Oanh
 Nguồn:  Hội Thảo Triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi