CHINA’S STRATEGIC INTERESTS IN THE SOUTH CHINA SEA


China’s Strategic Interests in the South China Sea: Power and Resources

(Lợi ích chiến lược của Trung Quốc ở biển Đông: Quyền lực và Tài nguyên)

nhatbook-China's Strategic Interests in the South China Sea_ Power and Resources-Sigfrido Burgos Cáceres-2014

 Author:  Sigfrido Burgos Cáceres
 Publisher:  Routledge
 Year:   2014
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận