Diễn giải lịch sử trong tiểu thuyết Người Yêu Dấu của Toni Morrison


Diễn giải lịch sử trong tiểu thuyết Người Yêu Dấu của Toni Morrison

nhatbook-Diễn giải lịch sử trong tiểu thuyết Người Yêu Dấu của Toni Morrison-Nguyễn Thị Tuyết-2017

Tác giả:  Nguyễn Thị Tuyết
 Nguồn:  Tạp chí Khoa Học, ĐH An Giang
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Mua sách giấy tại đây:  <LINK>

tiki3-Yêu dấu

 


*

Bình luận