Kinh tế - Kinh doanh

PRINCIPLES OF MARKETING (14th edition)


Principles of Marketing (14th edition)

nhatbook-Principles_of_Marketing(14th.Edition)-Philip Kotler-2014

 Author:  Philip Kotler, Gary Amstrong
 Publisher:  Prentice Hall
 Year:   2014
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

KM-Nhưng tựa sách nên đọc trong đời

Gửi phản hồi