Kỹ thuật Công nghệ

LEAN SUPPLY CHAIN PLANNING


Lean Supply Chain Planning

nhatbook-LEAN Supply Chain Planning-Josef Packowski-2014

 Author:  Josef Packowski
 Publisher:  CRC Press
 Year:   2014
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

Advertisements
Edu-Lãnh đạo kiệt xuất

Gửi phản hồi