Nguồn gốc và quá trình phát triển của kiến trúc nhà ở Dân gian truyền thống người Việt


Nguồn gốc và quá trình phát triển của kiến trúc nhà ở Dân gian truyền thống người Việt

nhatbook-Nguồn gốc và quá trình phát triển của kiến trúc nhà ở Dân gian truyền thống người Việt-Trần Thị Quế Hà-2008

Tác giả:  Trần Thị Quế Hà
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Giáo dục Việt Nam cổ (1075-1919) và việc kế thừa tinh hoa của nền giáo dục ấy
Chính sách phát triển các dân tộc miền Tây Nam Bộ
NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC THEO VĂN HÓA CỔ TRUNG HOA
Cách nhìn khác về bất bình đẳng ở Việt Nam và xu hướng biến đổi của nó
Quan hệ giữa nhà nước quân chủ tập quyền với làng xã trong thế kỷ XV ở Việt Nam
TỪ Ý ĐẾN HÌNH TRONG THIẾT KẾ CẢNH QUAN
Hán văn Việt Nam: nhìn từ góc độ song ngữ và các khả năng giao thoa của nó
Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: Quan hệ với Singapore
Vấn đề nghi lễ và chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo
Lưu dân Người Việt trên đất Đồng Nai Gia Định
Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn
Sự phát triển của cộng đồng dân dộc Việt Nam trong cuộc khai phá đất Nam Bộ
Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn
Sự hình thành về cơ bản của hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam
Chữ việt xưa và nay: nhìn từ ngôn ngữ học và chức năng xã hội
Các luật gia Pháp và vấn đề pháp điển hóa ở Việt Nam
Giao thương thời tiền, sơ sử trên biển Đông qua tài liệu khảo cổ học
Hội nhập của Phật Giáo vào nền văn hóa Việt Nam
Các phương diện hình thái học tiếng Việt

Bình luận