Quan hệ Nguyễn Champa và quá trình khai chiếm và tích hợp phần đất còn lại


Quan hệ Nguyễn Champa và quá trình khai chiếm và tích hợp phần đất còn lại của vương quốc Champa vào lãnh thổ Đàng Trong

nhatbook-Quan hệ Nguyễn Champa và quá trình khai chiếm và tích hợp phần đất còn lại-Đặng Văn Thắng-2008

Tác giả:  Đặng Văn Thắng
 Nguồn:  Hội Thảo Triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận