Khoa học xã hội

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM


Tổ chức, hoạt động của mặt trận dân tộc GPMN và chính phủ CMLT CH Miền Nam VN (1960-1975)

Nhatbook-Tổ chức hoạt động của MTDT GP Miền nam -ntg-2016

Chủ biên:  Vũ Văn Tâm
 Nxb:  Tổng Hợp TpHCM
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pd

nhatbook-download


*

KM-tiki-sách đồng giảm 12-12

Gửi phản hồi