TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM


Tổ chức, hoạt động của mặt trận dân tộc GPMN và chính phủ CMLT CH Miền Nam VN (1960-1975)

Nhatbook-Tổ chức hoạt động của MTDT GP Miền nam -ntg-2016

Chủ biên:  Vũ Văn Tâm
 Nxb:  Tổng Hợp TpHCM
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pd

nhatbook-download


*

để lại phản hồi