GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


Giáo trình Thị Trường Chứng Khoán

nhatbook-GT thi truong chung khoan-Bach Duc Hien-2009

Tác giả:  Bạch Đức Hiển
 Nxb:  Tài Chính
 Năm:  2009
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi