NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ


Những người đàn ông không có đàn bà

nhatbook-Nhung Nguoi Dan Ong Khong Co Dan Ba - Haruki Murakami-2018

Tác giả:  Haruki Murakami,
 Trương Thùy Lan dịch
 Nxb:  Hội Nhà Văn
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Mời mua sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>

để lại phản hồi