GIÁO TRÌNH CƠ KỸ THUẬT


Giáo trình Cơ Kỹ Thuật

nhatbook-Giáo trình cơ kỹ thuật-Phùng văn Hồng-2005

Tác giả:  Phùng Văn Hồng,
 Nguyễn Đức Lợi
 Nxb:  Lao Động Xã Hội
 Năm:  2005
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi