CÂU CHUYỆN CỦA TÔI TRONG NGÀNH QUẢNG CÁO & KHOA HỌC QUẢNG CÁO


Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo & khoa học quảng cáo

nhatbook-Cau chuyen cua toi trong nganh quang cao-Claude C Hopkins

Tác giả:  Claude C. Hopkins, 
 Nxb:  Lao Động Xã Hội
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy)

nhatbook-download


Mời mua sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>

Bình luận