Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang


Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang

Tác giả:  Nguyễn Quang Hồng
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Bàn về chế độ quan lại Đạo giáo của thời Hậu Lê
Sự phát triển của cộng đồng dân dộc Việt Nam trong cuộc khai phá đất Nam Bộ
Quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử
Giao lưu văn hóa Việt-Nga và những vấn đề đặt ra trong thời kỳ hội nhập
Chuẩn nghèo và bản chất nghèo đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh
Chính sách kinh tế của Việt Nam trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp
Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài
Ý thức dân tộc Việt Nam trong cách nhìn so sánh
Vấn đề nghi lễ và chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn
Dấu vết người Chăm và văn hóa Chăm-pa ở Bắc Việt Nam
Các nhà khoa bảng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn
Bản lĩnh Việt Nam hình thành và phát huy như thế nào?
Hai nàng Kiều Việt Nam và Nhật Bản
Khảo cứu lại về sự thành lập nhà Lê Trung Hưng
Vai trò của sĩ phu Việt Nam trong việc giao lưu văn hóa Trung-Việt
Về tính lưỡng nguyên đối trọng trong xã hội, văn hóa Việt Nam truyền thống
Cây lúa, tiếng Việt, và nét đẹp văn hóa tâm hồn Việt Nam
Văn Hóa Việt Nam thuộc vùng văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á?
Quốc sử quán triều Nguyễn và giá trị của nó trong nền học thuật Việt Nam
Hình thái và niên đại sáng chế của chữ Nôm

Bình luận