NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI


Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên tắc, phương pháp và thực hành

Nhatbook-Nghien cuu khoa hoc xã hoi-Anol Bhattacherjee-2015

Tác giả:  Anol Bhattacherjee,
 Phan Viết Phong, Cao Ngọc Anh dịch
 Nxb:  N/A
 Năm:  2015
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận