Tổ chức bộ máy nhà nước ở đàng trong từ 1614 đến cuối thế kỷ XVIII


Tổ chức bộ máy nhà nước ở đàng trong từ 1614 đến cuối thế kỷ XVIIInhatbook-Tổ chức bộ máy nhà nước ở đàng trong từ 1614 đến cuối thế kỷ XVIII-Trần Thị Vinh-2008

Tác giả:  Trần Thị Vinh
 Nguồn:  Hội Thảo Triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi