Ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ


Ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ

Quỳnh Trân


Bản đồ địa bạ TP Sài Gòn 1882
Bản đồ địa bạ TP Sài Gòn 1882

 

TP.HCM với lịch sử hơn 320 năm hình thành và phát triển, trải qua những thăng trầm trong các giai đoạn lịch sử đã từng bước khẳng định giá trị, cùng những bản sắc riêng trong phát triển đô thị cũng như sự phong phú của các giai tầng kiến trúc.

Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 3
Bản đồ các vùng xung quanh Sài Gòn 1895
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 4
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 5
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 6
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 7
Bản đồ TP Sài Gòn 1893

Từ buổi đầu lịch sử, những bước chân của lớp lớp lưu dân người Việt đến vùng sông nước phương Nam chinh phục thiên nhiên, mở rộng bờ cõi… và trong cuộc trường chinh mở đất, mở nước vĩ đại đó, năm 1698 được xem là cột mốc lịch sử thành lập Sài Gòn. Mùa xuân năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được Chúa Nguyễn phong làm kinh lược sứ lãnh thổ miền Đông. Vị thống soái lập ra phủ Gia Định với 2 huyện Phước Long (xứ Đồng Nai, có dinh Trấn Biên) và Tân Bình (từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ, có dinh Phiên Trấn), là cột mốc được lấy làm năm khai sinh vùng Sài Gòn – TP.HCM ngày nay.

Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 8
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 9

Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 10
Bản đồ địa bạ TP Sài Gòn 1898
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 11
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 12
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 13
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 14
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 15

Nguồn: Thanh Niên
Nhatbook biên tập


*

Bình luận