Chuẩn nghèo và bản chất nghèo đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh


Chuẩn nghèo và bản chất nghèo đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh
nhatbook-Chuẩn nghèo và bản chất nghèo đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh-Lê Văn Thành-2008

Tác giả:  Lê Văn Thành
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi