KARL MARX


Karl Marx

nhatbook-Karl Marx - Peter Singer-2011

Tác giả:  Peter Singer, 
 Đinh Hồng Phúc dịch
 Nxb:  Tri Thức
 Năm:  2011
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy)

nhatbook-download


Mời mua sách giấy ủng hộ nhà xuất bản Tri Thức tại đây:

<LINK>

2 Replies to “KARL MARX”

  1. Đường truyền (link) đâu phải là Karl Marx, mà là Minh Triết Thiêng Liêng. Xin bạn xem lại. Cám ơn.

Bình luận