Hệ thống chính trị ở Việt Nam những năm 1954-1975, một số vấn đề nhận thức lý luận, lịch sử


Hệ thống chính trị ở Việt Nam những năm 1954-1975, một số vấn đề nhận thức lý luận, lịch sử
nhatbook-Hệ thống chính trị ở Việt Nam những năm 1954-1975, một số vấn đề nhận thức lý luận lịch sử-Phùng Hữu Phú-1993

Tác giả:  Phùng Hữu Phú
 Nguồn:  Tạp Chí Khoa Học
 Năm:  1993
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Nghiên cứu lịch sử hệ thống chính trị cách mạng ở Việt Nam là một lĩnh vực thật khó và cũng thật thú vị. Nếu lấy năm 1945 là mốc chính thức ra đời của hệ thống chính trị cách mạng ờ nước ta, thì cho đến nay, hệ thống ấy đả trải qua 47 nám hình thành phát triển. Trong tiến trình vận động suốt găn 5 thập kỷ đó, hệ thống chính trị cách mạng Việt Nam có nhiều giai đoạn đặc biệt, mà giai đoạn 1954-1975 có thể coi là khoáng thời gian hết sức độc đáo. Tìm hiều sâu diễn biến, thực trạng của hệ thống chính trị những năm tháng này sẽ gợi mở nhiều vấn đề lý luận thực tiễn thiết thực, bổ ích cho sự nghiệp đổi mới hiện nay. Tuy nhiên, muốn hiều đúng, hiều sâu một giai đoạn lịch sử phong phú, phức tạp như giai đoạn 1954-1975 căn phải có thời gian. Bài viết nhỏ này chỉ xin nêu ra một số suy nghĩ bước đầu- chắc chắn còn nông cạn.

nhatbook-download


*

để lại phản hồi