LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT VỀ VIỆC LÀM, LÃI SUẤT VÀ TIỀN TỆ


Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ

nhatbook-Ly thuyet tong quat ve viec lam, lai suat va tien te - John Maynard Keynes-1994

Tác giả:  John Maynard Keynes
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  1994 (?)
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy)

nhatbook-download


*

Bình luận