MỘT DẪN NHẬP NGẮN VÀO TRIẾT HỌC ĐỨC


Một dẫn nhập ngắn vào Triết học Đức (từ Kant đến Habermas)

nhatbook-Một dẫn nhập ngắn Triết học Đức-Andrew Bowie-2016

Tác giả:  Andrew Bowie,
Nguyễn Sỹ Nguyên dịch
 Nxb:  N/A
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy)

nhatbook-download


*

để lại phản hồi