THỜI THANH NIÊN CỦA BÁC HỒ


Thời thanh niên của Bác Hồ

nhatbook-Thoi Thanh Nien Cua Bac Ho - Hong Ha-1976

Tác giả:  Hồng Hà
 Nxb:  Thanh Niên
 Năm:  1976
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy)

nhatbook-download


*

Bình luận