Sử thi muốn nói gì?


Sử thi muốn nói gì?

nhatbook-Sử thi muốn nói gì-Phan Đăng Nhật-2008

Tác giả:  Phan Đăng Nhật
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Những thành ngữ nói về con người có hàm ý khen hoặc chê trong tiếng Việt
Chúng ta cần Hiến Pháp hay chủ nghĩa Hợp hiến
Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài
Toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân tộc và tiến trình phát triển văn hóa ở Việt Nam
Vấn đề nghi lễ và chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn
Hồ Chí Minh và sự phát triển tiếng Việt
Giáo dục Việt Nam cổ (1075-1919) và việc kế thừa tinh hoa của nền giáo dục ấy
Vấn đề bảo tồn văn hóa của người Bih
Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn
Giá trị Việt Nam trong quan hệ Đông Tây
Thế giới tâm linh trong sáng tác của Nguyễn Du một biểu hiện của văn hóa Việt
Tảo mộ ở miền trung Việt Nam
Triết lý quân sự truyền thống Việt Nam
Chính sách giáo dục của nhà Nguyễn đối với các dân tộc ít người ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XIX
Giai nhân kỳ ngộ: nguồn gốc và ý nghĩa
Những ghi chép đầu tiên về nghề làm giấy ở Việt Nam qua thư tịch Trung Hoa
Bàn về chế độ quan lại Đạo giáo của thời Hậu Lê
Dân chủ làng xã- những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu
Đất Quảng với phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX
Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Liê...

Bình luận