CHIẾN LƯỢC XUNG ĐỘT


Chiến lược xung đột

nhatbook-Chien luoc xung dot- Thomas C. Schelling-2007

Tác giả:  Thomas C.Schelling
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  2007
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận