Chính trị

FULRO-TẬP ĐOÀN TỘI PHẠM


Fulro – tập đoàn tội phạm

Nhatbook-Fulro-Tập đoàn tội phạm-Ngon Vinh-1983

Tác giả:  Ngôn Vĩnh
 Nxb:  Công An Nhân Dân
 Năm:  1983
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

KM-Sách ngoại giá nội

1 reply »

  1. Người bị Tập đoàn tội phạm gọi là tập đoàn tội phạm có phải là tập đoàn tội phạm không nhỉ :)?

Gửi phản hồi