NHỮNG YÊU SÁCH ĐỐI KHÁNG CỦA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC Ở KHU VỰC BÃI NGẦM TƯ CHÍNH VÀ THANH LONG TRONG BIỂN ĐÔNG


Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông  

Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông (1996) Brice M. Claget

Tác giả:  Brice M. Claget
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1996
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Chân thành cảm ơn anh Võ Hà đã chia sẻ

để lại phản hồi