Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam


Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam

Nhatbook-Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng bắc bộ Việt Nam-Lê Đức Hạnh-2008

Tác giả:  Lê Đức Hạnh
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi