Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam


Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam

Nhatbook-Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng bắc bộ Việt Nam-Lê Đức Hạnh-2008

Tác giả:  Lê Đức Hạnh
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo
Về một số thủ lĩnh An Nam thời thuộc Đường
Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX
Chữ viết Tiếng Việt: đặc điểm và một vài vấn đề
Lệ bầu Hậu của người Việt qua tư liệu văn bia
Tổ chức lãnh thổ Việt nam vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI
Vai trò của sĩ phu Việt Nam trong việc giao lưu văn hóa Trung-Việt
Tình cảm văn hóa Nho giáo trong sáng tác của các tác gia văn học hiện đại Việt Nam-Ngô Tất Tố
Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ
Các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội đã nói những gì?
Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy Nùng Trí Cao
Con đường phát triển của Iran và Việt Nam: Một nghiên cứu so sánh
Cây lúa, tiếng Việt, và nét đẹp văn hóa tâm hồn Việt Nam
Dấu vết người Chăm và văn hóa Chăm-pa ở Bắc Việt Nam
Nhật bản và phong trào Đông Du - Tính hai mặt của Nhật Bản thời Minh Trị
Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930
Để đường lối cách mạng đúng đắn hơn: cái nhìn lịch sử
Văn hóa Nam Bộ, sự hội tụ của những dòng chảy
Khảo cứu về danh xưng Giao Chỉ
Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Đàng Ngoài 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra

Bình luận