Nội Thương Bắc Kỳ thời Pháp thuộc


Nội Thương Bắc Kỳ thời Pháp thuộc qua nguồn tài liệu lưu trữ

Nội thương Bắc Kỳ thời Pháp Thuộc

Tác giả:  Vũ Thị Minh Hương
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi