Quá trình đấu tranh để Hồ Chí Minh sớm ra khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch


Quá trình đấu tranh để Hồ Chí Minh sớm ra khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch

nhatbook-Quá trình đấu tranh để Hồ Chí Minh sớm ra khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch-Lê Đức Hoàng-2016

Tác giả:  Lê Đức Hoàng
 Nguồn:  Tạp Chí KH CN Nghệ An
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận