Cội nguồn lịch sử và ý nghĩa văn hóa của âm nhạc vũ đạo truyền thống Trung Hoa cổ điển


Cội nguồn lịch sử và ý nghĩa văn hóa của âm nhạc vũ đạo truyền thống Trung Hoa cổ điển

Nhatbook-Cội nguồn lịch sử và ý nghĩa văn hóa của âm nhạc vũ đạo truyền thống Trung Hoa cổ điển-Nguyễn Anh Thục-2018

Tác giả:  Nguyễn Anh Thục
 Nguồn:  Tạp Chí Nghiên Cứu Nước Ngoài
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Nghệ thuật âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Quốc vốn là mảng kiến thức nằm trong nội dung giảng dạy của môn Đất nước học dành cho sinh viên năm thứ 3 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, để giúp người học có cái nhìn tổng quan và hiểu sâu hơn nữa về cội nguồn đất nước, con người và văn hóa Trung Hoa nói chung, mảng nghệ thuật này nói riêng, trong khuôn khổ bài viết dưới đây, bằng phương pháp tổng hợp và phân tích, chúng tôi tập trung làm nổi bật mối tương quan giữa âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Hoa trong dòng chảy lịch sử phát triển của các triều đại Trung Quốc, từ đó, bài viết chỉ ra những giá trị văn hóa sâu xa, tinh tế hàm chứa trong nghệ thuật âm nhạc và vũ đạo cổ điển Trung Hoa.

nhatbook-download


*

Bình luận