KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG CHO VIỆT NAM


Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

nhatbook-Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam-2016

Tác giả:  Nhiều TG
 Nxb:  TNMT & Bản Đồ VN
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi