Bộ máy hành chính làng xã thời Nguyễn


Bộ máy hành chính làng xã thời Nguyễn-Vũ Duy Mền-2008
nhatbook-Bộ máy hành chính làng xã thời Nguyễn-Vũ Duy Mền-2008

Tác giả:  Vũ Huy Mền
 Nguồn:  Hội thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi