Bộ máy hành chính làng xã thời Nguyễn


Bộ máy hành chính làng xã thời Nguyễn-Vũ Duy Mền-2008
nhatbook-Bộ máy hành chính làng xã thời Nguyễn-Vũ Duy Mền-2008

Tác giả:  Vũ Huy Mền
 Nguồn:  Hội thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: ĐÀ NẴNG 2
Giao lưu văn hóa Đông Tây ở đàng Trong thời chúa Nguyễn
Độc đáo đại lễ phục triều Nguyễn đầu thế kỷ XX
Vấn đề canh tân đất nước dưới triều Nguyễn nửa sau thế kỷ XIX
Vua Gia Long giao thiệp với Pháp và Mỹ
Tổ chức bang giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây ở Đà Nẵng
KHOA BẢNG TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ QUA TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN
ĐỜI SỐNG TRONG TỬ CẤM THÀNH
Quan hệ giữa nhà nước quân chủ tập quyền với làng xã trong thế kỷ XV ở Việt Nam
Triều Nguyễn với thành tựu khai hoang ở đồng bằng Bắc Bộ nửa đầu thế kỷ 19
Cuộc nhân duyên giữa công nữ Ngọc Vạn với quốc Vương Chân Lạp, đôi điều suy ngẫm
Dân chủ làng xã- những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu
Một số bài học từ cải cách hành chính triều Nguyễn
Vai trò thủ phủ đối với sự ra đời phát triển của Đàng Trong
KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRIỀU NGUYỄN
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: PHÚ YÊN
Một số vấn đề chi phối mối quan hệ giữa nhà Nguyễn với Pháp từ 1802 đến 1858
Quan hệ Nguyễn Champa và quá trình khai chiếm và tích hợp phần đất còn lại
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: QUẢNG NGÃI
Góp phần tìm hiểu sử học triều Nguyễn

Bình luận