TOÀN VĂN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TOAN VAN DI CHUC CUA CHU TICH HO CHI MINH

Tác giả:  Hồ Chí Minh
 Nxb:  Trẻ
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Nguồn: Sachvui.com

Bình luận