Ruộng của các chùa ở Thừa Thiên Huế dưới thời Nguyễn (1802-1945)


Ruộng của các chùa ở Thừa Thiên Huế dưới thời Nguyễn (1802-1945)
nhatbook-Ruộng của các chùa ở Thừa Thiên Huế dưới thời Nguyễn 1802 1945-Nguyễn Văn Phụng-2008

Tác giả:  Nguyễn Văn Phụng (Thiện Tuệ)
 Nguồn:  Hội thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận