Kỹ thuật Công nghệ

THE INNOVATIVE LEAN ENTERPRISE


The Innovative Lean Enterprise

Using the Principles of Lean to create and deliver Innovation to customer

Nhatbook-The Innovative Lean Enterprise-Anthony Sgroi-2014

 Author:  Anthony Sgroi
Publisher:  CRC Press
 Year:  2014
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

KM-Đọc sách siêu tốc

Gửi phản hồi