Tình hình xã hội và phong trào Nông dân ở Việt nam nửa đầu thế kỷ XIX


Tình hình xã hội và phong trào Nông dân ở Việt nam nửa đầu thế kỷ XIX
nhatbook-Một vài suy nghĩ về tình hình xã hội và phong trào Nông dân ở Việt nam nửa đầu thế kỷ XIX-Nguyễn Phan Quang-2008

Tác giả:  Nguyễn Phan Quang
 Nguồn:  Hội thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận