Những ghi chép đầu tiên về nghề làm giấy ở Việt Nam qua thư tịch Trung Hoa


Những ghi chép đầu tiên về nghề làm giấy ở Việt Nam qua thư tịch Trung Hoa

nhatbook-Những ghi chép đầu tiên về nghề làm giấy ở Việt Nam qua thư tịch Trung Hoa-Jean Pierre Drege-2000

Tác giả:   Jean Pierre Drege
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi