VƯỢT QUA BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM


Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

nhatbook-Vượt qua bẫy thu nhập trung bình-Giang Thanh Long-2010

Chủ biên:  Giang Thanh Long
 Nxb:  Giao Thông Vận Tải
 Năm:  2010
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận