Bàn về Trung Quốc trỗi dậy


Bàn về Trung Quốc trỗi dậy

Lam Điền


Tập sách Bàn về Trung Quốc trỗi dậy là một trong số ít ấn phẩm đề cập đến đề tài sự phát triển của Trung Quốc đương đại mà vì nhiều lý do, học giới Việt Nam vẫn còn dè dặt ở mảng nội dung này.

Bàn về Trung Quốc trỗi dậy - Ảnh 1.
Sách do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành. Mời đặt mua tại đây: <LINK>