Kiến trúc Sài Gòn qua một thế kỷ


Kiến trúc Sài Gòn qua một thế kỷ

Nguyễn Nghĩa


Kiến trúc Pháp ở Toà thị chính Sài Gòn, Nhà hát thành phố, Dinh Thống đốc Nam kỳ, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố… vẫn còn lưu giữ được nét đẹp qua một thế kỷ.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 1 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 2

Thủy xưởng Ba Son nhìn từ phía Thủ Thiêm và ngày nay.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 3 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 4

Chợ Lớn cũ, khoảng năm 1930 bị phá bỏ để xây dựng Bưu điện Chợ Lớn và ngày nay.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 5 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 6

Trường Trung học Petrus Ký xưa và nay là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 7 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 8

Bệnh viện Bản xứ xưa và bệnh viện Chợ Rẫy ngày nay, cổng hông đường Thuận Kiều.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 9 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 10

Nhà thờ Đức Bà, mặt phía sau xưa và nay.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 11 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 12

Toà thị chính Sài Gòn đầu thế kỷ 20 và nay là trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 13 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 14

Nhà hát thành phố khoảng đầu thế kỷ 20 và ngày nay.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 15 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 16

Dinh Toàn quyền (Dinh Norodom) xưa và Dinh Thống Nhất ngày nay.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 17 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 18

Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long) thời kì đầu mới xây dựng và Bảo tàng TP.HCM ngày nay.

Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 19 Dau an Sai Gon sau mot the ky qua anh tu lieu hinh anh 20

Bưu điện Sài Gòn xưa và nay.

Nguồn: Zing News


*

Bình luận