QUẢN TRỊ NGÂN SÁCH


Quản trị ngân sách

nhatbook-Quản trị ngân sách-Marvin H. Murphy-1968

Tác giả:  Marvin H. Murphy, 
Nguyễn Tiến Hoánh dịch
 Nxb:  Học viện Quốc Gia Hành Chánh
 Năm:  1958
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi