Tư tưởng cộng hòa trong triết học chính trị của Niccolo Machiavelli


Tư tưởng cộng hòa trong triết học chính trị của Niccolo Machiavelli
nhatbook-Tư tưởng cộng hòa trong triết học chính trị của Niccolo Machiavelli-Võ Châu Thịnh-2016

Tác giả:  Võ Châu Thịnh
 Nguồn:  Tạp chí Phát triển KH&CN
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận