VIỆT NAM-CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG BẢO VỆ TỔ QUỐC


Việt Nam- Củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc

(sách trắng quốc phòng Việt Nam)

Nhatbook- Củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc-Sách trắng quốc phòng VN-1998

Tác giả:  Bộ Quốc Phòng
 Nxb:  N/A
 Năm:  1998
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận