Hồi ký - Nhân vật

HÀ NỘI, THÁNG CHẠP 1972


Hà Nội, tháng Chạp 1972

nhatbook-Hanoi - Thang Chap 1972-Lưu Ngọc Chiến-1982

Tác giả:  Lưu Ngọc Chiến
 Nxb:  Cục Chính Trị Binh chủng phòng không
 Năm:  1982
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Advertisements
KM-Sách ngoại giá nội

Gửi phản hồi