Lê Chất và Trương Đăng Quế: việc sử dụng người tài của các vua đầu triều Nguyễn


Trường hợp Lê Chất và Trương Đăng Quế: việc sử dụng người tài của các vua đầu triều Nguyễn
nhatbook-Trường hợp Lê Chất và Trương Đăng Quế việc sử dụng người tài của các vua đầu triều Nguyễn-Nguyễn Quốc Triều-2008

Tác giả:  Nguyễn Quốc Triều
 Nguồn:  Hội thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Vấn đề canh tân đất nước dưới triều Nguyễn nửa sau thế kỷ XIX
Một số trao đổi về những cơ sở để triều Nguyễn đưa ra chính sách cấm đạo Thiên Chúa
Sự thịnh suy của hoạt động Ngoại thương ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII
Ý thức về biển của vua Minh Mệnh
Kênh đào thời Nguyễn ở Nam Bộ
Tàu Constitution của Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam
Một số vấn đề chi phối mối quan hệ giữa nhà Nguyễn với Pháp từ 1802 đến 1858
Diễn trình sự mất nước dưới triều Nguyễn
Thuận Hóa dưới thời kỳ Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng 1558 - 1613
Vấn đề ruộng đất trong chính sách đối nội của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX
Một số dấu ấn và giai thoại về Nguyễn Ánh trên vùng đất Phương Nam
Ruộng của các chùa ở Thừa Thiên Huế dưới thời Nguyễn (1802-1945)
Trách nhiệm triều Nguyễn về sự thất bại của xu hướng đổi mới ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX
Huỳnh Công Thiệu với công cuộc khai phá miền đất phía Nam tỉnh Quãng Ngãi đầu thế kỷ XVII
Phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa và thái độ của nhân dân Thanh Hóa đối với vương triều Nguyễn
Nguyễn Hoàng và bước đầu tiến vào vùng Nam Trung Bộ
Đánh giá lại triều Nguyễn: Về một vài di sản của nhà Nguyễn còn tồn tại đến ngày nay
Những vấn đề về tiền thời chúa Nguyễn
Cuộc nhân duyên giữa công nữ Ngọc Vạn với quốc Vương Chân Lạp, đôi điều suy ngẫm
Tiếp cận những yếu tố giúp Nguyễn Ánh thành công trong việc xây dựng Vương Triều Nguyễn

Bình luận