QUỐC PHÒNG VIỆT NAM


Quốc phòng Việt Nam

(sách trắng quốc phòng Việt Nam)

nhatbook-Quoc phong viet nam-2009

Tác giả:  Bộ Quốc Phòng
 Nxb:  N/A
 Năm:  2009
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận