THẾ GIỚI NHẤT HOA


Thế giới nhất hoa

(365 công án trong đời sống hàng ngày)

nhatbook-Thế Giới Nhất Hoa-Thien su Sung Son-2000

Tác giả:  Thiền sư Sùng Sơn,
Giác Nguyên dịch
 Nxb:  TpHCM
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận