THE POVERTY OF HISTORICISM


The Poverty of Historicism (Sự nghèo nàn của thuyết sử luận)

nhatbook-The poverty of historicism-Karl Popper-1961

 Author:  Karl R. Popper
Publisher:  Harper Tourch Books
 Year:  1961
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


Mời mua sách giấy bản tiếng Việt tại đây: <LINK>

tiki2-Sự nghèo nàn của thuyết sử luận


*

Bình luận