21 BÍ MẬT CỦA NHỮNG NHÀ DIỄN THUYẾT TÀI BA NHẤT LỊCH SỬ


21 Bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử

nhatbook-21 Bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử-James C. Humes

Tác giả: James C. Humes
 Nxb:  Lao Động Xã Hội
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận