TRẦN ĐỨC THẢO, NHỮNG LỜI TRĂNG TRỐI


Trần Đức Thảo, những lời trăng trối

nhatbook-tran_duc_thao-nhung_loi_trang_troi-tri_vu_phan_ngoc_khue-2013

Tác giả:  Tri Vũ, Phan Ngọc Khuê
 Nxb:  Miền Đông Hoa Kỳ
 Năm:  2014
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi